“OUDERENZORG IS ÉÉN VAN DE BELANGRIJKSTE THEMA’S
WAAR DE ZORG ANDERS GEORGANISEERD MOET WORDEN.”

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

“Ouderenzorg is één van de belangrijkste thema’s waar de zorg anders georganiseerd moet worden,” zegt Nienke Hulshof, directeur van Raedelijn. “En waarin de eerste lijn moet samenwerken met professionals uit andere domeinen. De urgentie is hoog. Niet alleen omdat we met zijn allen steeds ouder worden, maar ook omdat we het met steeds minder geld moeten doen.

Goede betaalbare zorg, dichtbij huis, dat is wat we willen en waar we in geloven. En dat vraagt dat we ouderenzorg anders organiseren en slimme verbindingen maken, niet alleen tussen huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige, maar ook met gemeente en welzijn en met zieken- en verpleeghuizen. En dat doen we ook al. Op verschillende plaatsen in ons werkgebied komen vragen op ons af van bijvoorbeeld zorggroepen en gezondheidscentra over het opzetten en implementeren van een ketenzorgprogramma ouderenzorg met aandacht voor de rol en verbinding met de eerstelijnsverpleegkundige en gemeente. Samen met het veld willen wij handen en voeten geven aan deze verandering. We werken met hart en ziel aan dit soort projecten. Eén van deze projecten hebben wij in dit magazine voor u uitgelicht. Daarnaast leveren wij ook op strategisch niveau onze bijdrage. En daarom hebben wij alle spelers in de regio rondom ouderenzorg bij elkaar geroepen. Eerst op bestuursniveau en daarna de professionals uit het veld. Om zo een breed gedragen visie te ontwikkelen en met elkaar te kijken voor welke opgave we staan. De terugkoppeling van deze invitational en 18 november ook de werkconferentie, leest u in dit magazine.

Als we het over ouderenzorg hebben, dan speelt de wijk- of eerstelijnsverpleegkundige een centrale rol. Zij staat dichtbij de patiënt, komt letterlijk achter de voordeur, maar staat ook dicht bij de huisarts. Zij kan de rol van de huisarts als regisseur versterken, terwijl zij ook zorg voor de thuiswonende oudere beheert en faciliteert.

Nu de financiering per 1 januari verandert en wijkverpleging vanuit de Zorgverzekeringswet wordt gefinancierd, ontstaat er een heel nieuw speelveld. En dat roept dan tegelijkertijd de vraag op welke organisatievorm daar het beste bij past. De wijkverpleegkundige in dienst van de huisarts? Bij een thuiszorgorganisatie? Of een andere vorm? Met andere woorden bij welke vorm is de inzet van de wijkverpleegkundige het meest effectief in de samenwerking met de huisarts? Om antwoord te krijgen op deze vragen doen we samen met het Jan van Es Instituut op twee locaties onderzoek naar de inzet van de wijkverpleegkundige. Dit is in Gezondheidscentrum Maarssenbroek, met thuiszorgorganisatie Careyn en in De Bilt, met thuiszorgorganisatie Vitras. De uitkomsten kunnen we direct toepassen in de praktijk, ook elders in ons werkgebied. Zo maken we meteen de koppeling naar de praktijk en kunnen we nog beter werken aan goede, doelmatige zorg dichtbij huis. En weten we wat nodig is om ouderen de juiste zorg, op de juiste plek op het juiste moment te geven.”

Nienke Hulshof,
directeur/bestuurder van Raedelijn

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden