Project – Benchmark kwaliteit geboortezorg Midden-Nederland

 

AANSPREEKBAAR OP KWALITEIT GEBOORTEZORG

De beweging naar integrale geboortezorg is in volle gang. Moeder en kind moeten nog meer centraal komen te staan, waarbij alle professionals vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren. Ook de eerstelijnsverloskundige. En daarom is het nodig om de toegevoegde waarde van de eerstelijnsverloskundige te laten zien. Het past bij de professionalisering van de beroepsgroep om de kwaliteit van de zorg transparant te maken en daarop aanspreekbaar te zijn. Reden voor de Eerstelijns Verloskundige Coöperatie Midden Nederland (EVCmiddenNL) om een benchmark uit te laten voeren. Raedelijn ontwikkelde het meetinstrument, begeleidde het definiëren van de indicatoren en analyseerde de resultaten.

 

“We weten nu daadwerkelijk waar we staan, dat maakt ons een serieuze partner richting Achmea en tweede lijn”

 

Judith van Reedt Dortland,
Eerstelijnsverloskundige

Geen eenduidige registratie
De kwaliteit van geboortezorg in Midden-Nederland in kaart brengen, analyseren en aanknopingspunten voor verbetering formuleren. Met dat doel is de benchmark uitgevoerd onder zes verloskundigenpraktijken. “We wilden graag weten hoe we het doen als EVCmiddenNL en wat onze verbeterpunten zijn”, zegt verloskundige Judith van Reedt Dortland. Om de kwaliteit in kaart te brengen, is een eenduidige manier van registratie nodig en die is er nu niet. “Verloskundigen registreren volgens de Landelijke Verloskundige Registratie (LVR), daar zijn we bij wijze van spreken mee opgegroeid”, zegt de verloskundige. “Maar iedereen doet dat op zijn eigen manier, er zijn nog geen duidelijke afspraken en op landelijk niveau wordt er gewerkt aan een nieuwe dataset. Maar voorlopig is deze nog niet functioneel. Eigenlijk is het gewoon appels met peren vergelijken. Daarom was het leuk om deze pilot te doen in het kader van de contractering voor het geboortehuis, nu konden we echt zien hoe we het doen als EVC!”

Pilot met zes praktijken
Met zes verloskundigenpraktijken is een leeromgeving gecreëerd. Alle bevallingen die starten in de eerste lijn zijn meegenomen. Drie maanden lang registreerden de praktijken alle vastgestelde indicatoren om deze later te analyseren en te vergelijken. In totaal zijn zes indicatoren voor de kwaliteit van zorg vastgesteld: overdracht eerst en tweede lijn, pijnstilling, borstvoeding, serotiniteit, inknippen en onverwacht laag geboortegewicht. “Het definiëren van de indicatoren luistert heel nauw, maar daardoor weet iedereen wel precies waar we het over hebben. Dat maakt het heel concreet en vergelijkbaar”, zegt Judith van Reedt Dortland.

Pijnstilling door eerstelijnsverloskundige
Pijnstilling is één van de indicatoren. De uitbreiding van pijnstilling in de eerste lijn met bijvoorbeeld lachgas, maar ook betere voorlichting kan het aantal verwijzingen naar de tweede lijn verminderen. De cliënt blijft in haar vertrouwde omgeving. En het voorkomt een stijging van de kosten. Kortom, het draagt bij aan goede betaalbare zorg dicht bij.

Analyse
“Alle gegevens zijn na de registratieperiode geanalyseerd en gepresenteerd”, vertelt raedelijnadviseur Katinka Visscher. “We hebben de resultaten zowel per praktijk teruggekoppeld, als in een werkbijeenkomst met alle deelnemers en de directie van EVCmiddenNL. Door samen naar de overeenkomsten en de verschillen in de geleverde zorg te kijken, was de eerste verbeteractie al een feit.”

Judith van Reedt Dorland vindt ook dat de benchmark veel heeft opgeleverd. “We weten nu daadwerkelijk waar we als EVC-praktijken staan, dat ons kwaliteitsniveau goed is en er geen uitschieters naar boven of naar onder zijn. Dat maakt ons een serieuze partner richting Achmea en de tweede lijn.”

Rol Raedelijn
“Raedelijn heeft de kaders opgesteld en het plan geschreven”, zegt Judith van Reedt Dortland. “Als verloskundige weet je wel een beetje hoe of wat, maar je kunt je door je enthousiasme snel verliezen in de details wanneer je een project start. Het was fijn om terug te vallen op een partij die het proces stuurt en de rode draad vasthoudt en weet hoe je een onderzoek goed van de grond krijgt. Als verloskundigen konden we goed uitleggen wat we wilden registeren en waarom. Raedelijn vertaalde het naar een meetinstrument. Zonder Raedelijn was het niet zo vlot van de grond gekomen, dan hadden we waarschijnlijk wel dertig indicatoren geregistreerd in plaats van zes.”

Integrale geboortezorg is één van de speerpunten binnen de programmalijn Eerste en Tweede lijn. Goede betaalbare zorg dichtbij voor moeder en kind staat hierbij voorop. Katinka Visscher: “De pilot maakt de kwaliteit van geboortezorg transparant en laat de toegevoegde waarde zien van de eerstelijnsverloskundige. Dat is belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit en het versterkt het onderling vertrouwen in de geboortezorgketen.”

Meer informatie
Heeft u vragen over deze benchmark? Of wilt u zelf aan de slag met integrale geboortezorg? Neem contact op met Katinka Visscher M 06. 14 53 63 37.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden