“WIJ BELICHTEN HIER EEN
MEER MENSELIJK
PERSPECTIEF.

“Geboortezorg in Nederland. Je kunt er van alles van vinden, de richting is helder. Integrale geboortezorg zoals beschreven in de Zorgstandaard, met een integraal tarief vanaf 2017 gezamenlijk te contracteren door kraamzorg, eerstelijnsverloskundigen, gynaecologen en ziekenhuis voor zij die dat willen en kunnen. Samen werken aan zorg en gezondheid dus. Met als doel nog betere zorg voor moeder en kind en uiteindelijk verminderen van de perinatale sterfte.”

“De vooral inhoudelijk gedreven verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV), zeven in Midden-Nederland, werken elk op hun eigen manier aan de vertaling van een gezamenlijke visie naar een concrete invulling van samenwerking. De vertaling naar een juridische entiteit en integrale contractering moet de komende paar jaar ook in de wereld gezet worden. Een lastige klus. De krachtenvelden zijn divers en complex. Zo ook de aanvliegroutes, organisatievormen, afspraken met zorgverzekeraars, rolverdeling en fasering.”

“Dat doen we door zorgverleners uit de zes (voorheen zeven)  VSV’s zelf aan het woord te laten. Wat speelt er in dit VSV? Hoe ervaren zij dit?

Aan het einde van elk interview dragen zij het stokje over aan een ander VSV, met een ‘brandende vraag’. “

“Vanuit Raedelijn willen we met dit online magazine de VSV’s in de regio op een toegankelijke manier kennis laten nemen van een aantal van die verschillen en overeenkomsten. Zonder compleet te zijn. De Taskforce en Regionale Consortia, CPZ en beroepsgroepsorganisaties zorgen voor kennisdelen op organisatorisch en inhoudelijk vlak. Wij belichten hier een meer menselijk perspectief.

Dat doen we door zorgverleners uit de zes (voorheen zeven) VSV’s zelf aan het woord te laten. Wat speelt er in dit VSV? Hoe ervaren zij dit? Aan het einde van elk interview dragen zij het stokje over aan een ander VSV, met een ‘brandende vraag’. In deze eerste editie van het magazine trapt Rixt Bekkema namens het VSV in Amersfoort af. De interviews vormt de kern van dit e-magazine. Daarnaast vindt u een overzicht met basisgegevens per VSV inclusief het e-mailadres van de voorzitter.”

En omdat we de zorg voor kwetsbare zwangeren een belangrijk aandachtspunt vinden zetten we de schijnwerpers op de ‘kwetsbaarheid’ van de inwoners in Midden-Nederland. Waar hebben men-sen een lager dan gemiddeld sociaaleconomische status (SES)? Waar zijn de meeste tienermoeders of migranten van niet-westerse afkomst? Ook vindt u een eerder gepubliceerd artikel over onze ervaringen en resultaten van geboortezorgopdrachten op een rij. Tenslotte vindt u hier ook onze vraag en antwoord over het integraal tarief, ontwikkeld samen met het ROS-netwerk.”

Katinka Visscher
senior adviseur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden