Vervagende grenzen

Gezond zijn: dat willen we allemaal. Het brengt grote uitdagingen met zich mee: voor inwoners en voor zorgverleners. Elke dag lezen we dat de zorg onbetaalbaar wordt, dat digitalisering alles gaat veranderen en de stap naar persoonsgerichte zorg gemaakt moet worden. Maar hoe doe je dat?

In 2018 hebben we hard gewerkt aan de vraagstukken van nu. Dat doen we altijd samen met partners en opdrachtgevers. De zorg verbeteren kan alleen als partijen samenwerken. Daar geloven we in en daar gaan we voor! We zijn overtuigd van de beweging van ‘Ziekte en Zorg’ naar ‘Gezondheid en Gedrag.’

Soms kijken we bij samenwerkingsverbanden over traditionele domeinen heen: tussen zorg en sociaal domein, tussen behandeling en preventie. Die samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. Principes, financiering en praktische bezwaren staan soms in de weg. Toch zoeken we naar kansen om verandering en beweging te creëren. We bouwen aan betekenisvolle netwerken. Die netwerken zorgen ervoor dat burgers, of ze nu patiënt of mantelzorger zijn, ervaren dat de zorg beter wordt en hun gezondheid verbetert.

In 2018 hebben we mogen samenwerken met een breed scala aan partijen: van huisarts tot GGZ en van gemeente tot ziekenhuis. In dit jaarverslag vertellen we samen met onze opdrachtgevers, partners en patiënten waar we trots op zijn. Neem nu de GGZ: mensen met een ernstig psychische aandoening wonen steeds vaker ‘gewoon in de wijk.’ Dat gaat vaak goed, maar soms is een nieuwe werkwijze van professionals nodig om de juiste ondersteuning te bieden. We ontwikkelen en begeleiden samen met onze partners ‘proeftuinen.’ Nieuwe omgevingen waarin professionals en cliënten de ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe werkwijzen.

De beweging naar ‘Gezondheid en Gedrag’ vraagt ook om een andere benadering van patiënten. Raedelijn heeft huisartsen scholing geboden zodat zij het ‘andere gesprek’ kunnen voeren. Een gesprek waarin de patiënt spreekt over alle levensdomeinen en niet alleen over een specifieke klacht. Zo krijgt de zorgverlener een compleet beeld en blijft de patiënt met zijn of haar behoeften centraal staan.

Ook in 2019 zien we grote bewegingen binnen de zorg, denk aan ‘zorg op de juiste plek’ waarin partijen zoeken naar een passende rol. Grenzen vervagen binnen het medisch en sociaal domein en persoonsgerichte zorg ontwikkelt zich steeds verder door.

Op die vlakken laten we vanuit raedelijn onze waarde zien. We kennen de regio als onze broekzak, weten wat er speelt en waar de kansen liggen voor verschillende domeinen. We nemen graag het initiatief tot samenwerking en jagen aan. Borging en duurzaamheid van projecten vinden we belangrijk. Daarom laten we ook met vertrouwen weer los.

Wat ons dagelijks opvalt is de gedrevenheid van professionals binnen de zorg. Die gedrevenheid en passie zorgen ervoor dat wij ons werk mogen doen. Daarom ook veel dank aan onze opdrachtgevers en partners voor de mooie samenwerking in het afgelopen jaar.

Voor nu: veel leesplezier!

Phillipe Sprenger
Directeur/bestuurder raedelijn

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden