Hoe is dit project aangepakt

De Huisartsen Utrecht Stad en 11 GEZ-organisaties zijn vanaf 2015 met elkaar in gesprek om te komen tot een nieuwe manier van samenwerken en organiseren aansluitend bij de nieuwe bekostiging volgens de O&I-financiering.

Inhoudelijk zijn er veel overeenkomsten maar ook verschillende visies tussen alle partijen. De partijen hebben in het voorjaar 2018 een werkgroep HUS GEZ O&I ingericht waarbij Julius Gezondheidscentra Leidsche Rijn, Coöperatie apotheken Utrecht (Cau) en de Fysiotherapeuten Utrecht stad (Fus) inmiddels zijn aangesloten. De werkgroep bevond zich in een fase waarin ideeën steeds concreter worden en daarmee de visie verschillen en belangen steeds scherper op tafel kwamen te liggen. Het vertrouwen tussen de organisaties kwam onder druk te staan. In september 2018 is aan raedelijn gevraagd het proces verder te begeleiden om te komen tot een gezamenlijke regioaanvraag O&I-module en een regio-organisatie Utrecht Stad.

Doelstellingen

Een gezamenlijke en gedragen regioaanvraag O&I in 2018 en inrichting van een regio organisatie Utrecht Stad in 2019 die de gezamenlijke en inhoudelijke opdracht van de stad faciliteert en versterkt.

Aanpak

Raedelijn heeft in haar rol van voorzitter en projectbegeleider samen met de voorbereidingsgroep de stappen in het proces ontworpen tot gezamenlijke aanvraag O&I-module. Eind 2018 is een intentieverklaring ondertekend door alle organisaties waarin zij de inhoudelijke en organisatorische kaders van de gezamenlijke aanvraag verwoorden. Hiermee is de aanvraag O&I-module namens allen ingediend bij Zilveren Kruis. Eind februari hebben alle organisaties O&I gecontracteerd.

Rol van raedelijn

Extern voorzitterschap en procesbegeleider, strategisch adviseur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden