Waardering op verschillen van visies, werkwijzen en denkpatronen

SIMONE BOER – ADVISEUR RAEDELIJN

“Concreet gaat het binnen dit project om extra aanvulling in de huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum op het gebied van jeugd-ggz.

Bij de ene variant neemt een specialistische ondersteuner huisarts JGGZ plaats in de huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum om verwijzingen vanuit de huisarts op te pakken en goede triage te doen. Bij de andere pilot werkt een jeugd-en gezinswerker (orthopedagoog, basis-psycholoog of maatschappelijk werker) van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) mee in de huisartsenpraktijk.  Pilots SOH-jGGZ, POH-jeugd of een jeugd- en gezinswerker bij de huisarts worden op veel plaatsen in Nederland gedraaid. Het mooie aan de twee pilots op de Noord-Veluwe is dat zij náást elkaar mogen bestaan.

Er is echt gekeken welke vorm het beste aansluit op de behoeften in de gemeenten. Daarnaast is bewust gekozen voor een ‘pilot’, om ook de ruimte te geven om met deze twee vormen te experimenteren. Er moet ruimte blijven voor doorontwikkeling. De belangrijkste vraag moet onderaan de streep altijd gesteld worden: ‘draagt dit bij aan de juiste zorg op de juiste plek voor kinderen/jongeren (en hun opvoeders) met jeugd-(ggz) problematiek?’

Ik ben er trots op dat deze twee pilots een nieuw project vormen binnen het netwerk GezondVeluwe en dat ik door mijn werk bij raedelijn hier een rol in kan spelen. De partijen op de Noord-Veluwe laten met dit project zien dat zij met elkaar samen willen werken. Bovendien geeft dit ook aan dat zij elkaar willen waarderen op verschillen van visies, werkwijzen en denkpatronen.”

Er is echt goed gekeken welke vorm het beste aansluit op de behoeften in de gemeenten

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden