Programma Trijn

TRIJN: REGIONALE SAMENWERKING IN VOLLE VAART

Trijn is een regionale netwerkorganisatie. En maakt regionale transmurale afspraken (RTA’s) rondom ouderenzorg en chronische ziekten zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen. Uitgangspunt is kwaliteit en continuïteit van zorg. Het gaat om samenwerking tussen zorgverleners en organisaties in de eerste en tweede lijn, zowel op zorginhoudelijk als op ICT-gebied. Daarom ondersteunt Trijn veilige, goede en tijdige communicatie met en over patiënten. Welke tien resultaten boekte Trijn in 2017?

1

RTA – Ouderenzorg is gerealiseerd

Regionale transmurale afspraken tussen huisartsen en specialisten (ouderengeneeskunde) rondom kwetsbare ouderen zijn gemaakt. In samenhang met Transmurale Zorgbrug.

2

RTA – Palliatieve zorg in ontwikkeling

Huisartsen en de drie ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over mensen in de terminale fase. Dit maakt duidelijk wie hoofdbehandelaar is en wanneer het hoofdbehandeling wordt overgedragen van huisarts naar specialist of andersom.

3

Transmuraal incident melden

Huisartsen hebben een systeem om incidenten te melden. Ziekenhuizen ook. Nu is er ook een systematiek ontwikkeld voor het melden van incidenten in de keten.

4

Thuiszorgorganisaties maken deel uit van Trijn

Vitras, ZorgSpectrum, AxionContinu en Careyn zijn per 1 juni toegetreden.

5

Apothekers zijn toegetreden

Coöperatie Apothekers Utrecht (CAU) maken vanaf 1 juni deel uit van Trijn.

6

Evaluatie Trijn | herijking ambitie en doelen

Trijn neemt het eigen functioneren onder de loep. Missie? Trijn werkt aan zorg op de juiste plek in de regio Utrecht.

7

Trijn vertrekt – We doen het veilig 

Een inspiratiemiddag over samenwerking en veilige communicatie in de zorg. Trijn gaat voor zorg én patiëntgegevens op de juiste plek.

8

Project Veilig e-mailen

Veilige communicatie is in zorg belangrijk, het gaat immers om privacygevoelige gegevens. In dit project staat het mogelijk maken hiervan via veilige e-mail centraal. Trijn ondersteunt huisartsenpraktijken in Midden-Nederland bij het inrichten van veilig e-mail in hun praktijk. En maakt werkafspraken over het gebruik van veilig e-mail.

9

RTA-app

Een overzicht van alle regionale transmurale afspraken (RTA’s) zijn in de app beschikbaar. Net als een adressenboek met alle zorgverleners.

10

Website Trijn.nu

Overzichtelijk, informatief en toegankelijk. Dat is de mei gelanceerde website Trijn.nu. Met een overzicht van alle RTA’s, speerpunten van Trijn Digitaal, agenda met alle projectgroepen en niet te vergeten een smoelenboek van alle professionals betrokken bij Trijn.
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden