Programma Palliatieve Zorg

ZORGBEHOEFTE CENTRAAL IN ONDERZOEK NAAR BETERE HOSPICEZORG

Interview Adri Jobse, huisarts en kwartiermaker Septet

“We onderzoeken wat een hospice in het algemeen biedt en of dat past bij de vraag die een gemiddelde patiënt heeft”

Betere palliatieve zorg waardoor meer mensen op de plaats van voorkeur kunnen sterven en op een goede manier thuis kunnen blijven in de laatste levensfase. Nationaal Programma Palliatieve Zorg werkt hieraan en doet onder meer onderzoek. Wat is de zorgbehoefte van patiënten en hun naasten die in een hospice verblijven? Waaraan moet goede hospicezorg voldoen? Deze vragen staan centraal in het project HOPEVOL gestart in 2017. 

Een interview met huisarts en kwartiermaker Adri Jobse verbonden aan het consortium Septet. In Midden-Nederland geeft dit consortium vorm aan het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.

Tijd maken voor een kwetsbare groep in 2018?

Zorgbehoefte in kaart
In 2017 werd een aantal projectsubsidies toegekend. Een daarvan is HOPEVOL. Een belangrijk landelijk project dat door ZonMw is opgedragen aan het consortium SEPTET. Adri Jobse: “Het doel is de zorgbehoefte van patiënten en hun naasten in kaart te brengen. We onderzoeken wat een hospice in het algemeen biedt en of dat past bij de vraag die een gemiddelde patiënt heeft. Het is deels een dossieronderzoek van mensen die al zijn overleden. Het andere deel zijn interviews met toekomstige patiënten en naasten. Het is een complex onderzoek. We voeren nu een pilotonderzoek uit waarin je valkuilen en logistieke problemen tegenkomt bij het verzamelen van de data. Uiteindelijk gaan we dit landelijk doen en dan gaat het om het bekijken van 1500 dossiers in het hele land. Dat is enorm.”

Adri Jobse: “Daarnaast zijn twee andere projectenaanvragen in 2017 toegekend. Beide zitten nog in de voorbereidingsfase. INZICHT proberen we een bestaand meetinstrument in de palliatieve zorg: het symptoomdagboek, te valideren met de uitbreiding van een aantal vragen rondom de sociale en de existentiële dimensie. Zodat het een valide meetinstrument in de praktijk kan worden. Het project DIAMAND gaat over vergelijkbare onderwerpen, maar dan voor patiënten met een migrantenachtergrond.”

Meer PaTZ-teams
Een betere samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners in de eerste lijn is een belangrijke voorwaarde voor palliatieve zorg. Overleggroepen zoals Palliatieve Thuiszorgteams zijn een succesvolle vorm hiervoor. Goed nieuws dat het aantal PaTz-teams in 2017 is gestegen.

Adri Jobse: “Het aantal PaTz-teams is enorm toegenomen. Mede dankzij de inzet van een oud-huisarts en oncologie verpleegkundige uit de thuiszorg. Zij zijn actief de boer op gegaan om mogelijkheden te zoeken voor nieuwe teams. Het is één van de succesvolle projecten binnen Septet. De samenwerking krijgt hier gestalte. Verpleegkundigen, huisartsen en vaak ook vrijwilligers die in hetzelfde gebied werken, bespreken casuïstiek rond een patiënt. Het gaat om patiënten in de eerste lijn, die dus thuis verblijven. Er wordt vooral anticiperend gekeken en dat is heel belangrijk in de palliatieve zorg. Wat kan deze patiënt op zijn reis allemaal tegenkomen waar we nu al over na moeten denken? Mensen moeten zich er vooral bewust van zijn dat er keuzes te maken zijn in de laatste fase.”

PaTz maakt werk makkelijker
Adri: PaTz- en cirkelteams staan in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg van 2018 en dat zal lang niet bij iedere huisarts op het netvlies staan, maar dat geeft wel het belang aan voor de toekomst. Het maakt het werk beter en makkelijker. Eén van de belangrijkste dingen is dat je elkaar in een PaTz-team opnieuw leert kennen. Huisartsen en verpleegkundigen kennen elkaar wel omdat ze in hetzelfde gebied werken. Maar door de versnippering van de thuiszorgorganisaties die overal werken is het veel het lastiger om elkaar te vinden.”

Rol raedelijn
Raedelijnadviseur Denise Seelen vormt samen met Adri Jobse het kwartiermakersduo. Adri Jobse: “Dat werkt omdat we goede afspraken maken en een goede rolverdeling hebben. Denise zit vooral op de organisatie en veranderkundige kant en uitvoer van projecten. Ik ben meer voor de verbinding in het veld. Hoewel Denise ook een enorm netwerk in de regio heeft. Zeker op bestuurlijk niveau, dat bestuurlijke stuk doet zij daarom meestal. Ze heeft ook contacten met de artsen, maar als collega kom ik daar soms net iets gemakkelijker binnen.”

“Mensen moeten zich er vooral bewust van zijn dat er keuzes te maken zijn in de laatste fase.”

 Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg/hospice zorg

“Tijd maken voor een kwetsbare groep mensen in hun laatste levensfase”

“De kernwaarden van het consortium Septet zijn deskundig, betrokken en dichtbij. Als we vanuit deskundigheid en betrokkenheid meerdere mensen met elkaar verbinden dan kan palliatieve zorg dichtbij patiënt en naasten de palliatieve zorg zich verder verbeteren. De grootste uitdaging is, om in de veelheid van dingen tijd te maken voor een kwetsbare groep mensen in hun laatste levensfase. Over het algemeen vinden medische disciplines het een moeilijk thema. Verpleegkundigen en verzorgenden zien dat niet zo. Ze realiseren zich heel goed hoe belangrijk dit is. Als we deskundigheid van elkaar – in dit geval op het terrein van palliatieve zorg – wat meer erkennen om van daaruit te zorgen dat de deskundigheid verder verspreid dan leidt dat tot kleine en concrete verbeterstappen.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden