Programma GezondVeluwe

“WE PRATEN NIET OVER SAMENWERKEN, WE DOEN HET GEWOON”

Interview Arend Jan Poelarends, financieel directeur St. Jansdal ziekenhuis

“Je merkt een soort drive met elkaar om de zorg te verbeteren”

Het verbeteren van de gezondheid van 150.000 inwoners. Dat is de ambitie van netwerkorganisatie GezondVeluwe. In 3 jaar tijd groeide de netwerkorganisatie van 3 naar 20 actieve partners. Waar ligt de kracht van dit succesvolle programma? En wat levert het op voor de inwoner? We vragen het aan één van de initiatiefnemers financieel directeur Arend Jan Poelarends van ziekenhuis het St. Jansdal. “Je merkt een soort drive om met elkaar de zorg beter te maken.”

De projecten van het programma zijn een succes. Bijna de helft van de ouderen ervaart langer thuis te kunnen blijven wonen en voelt zich zelfredzamer. Een groot deel van de mantelzorgers (40%) voelt zich meer ontlast en ook professionals zijn tevreden. Zij geven de samenwerking een 7.2, hebben meer werkplezier en ervaren korte lijnen. Ook de inwoners ervaren dat laatste.

Wat zijn dit jaar de speerpunten van het succesvolle GezondVeluwe?

Arend Jan Poelarends

Welke resultaten zijn er op bestuurlijk niveau geboekt?
Arend Jan Poelarends: “We zijn flink gegroeid. We begonnen met ziekenhuis St. Jansdal, huisartsencoöperatie Medicamus en zorggroep Noordwest-Veluwe. Ondertussen zijn wij uitgebreid met apothekers, fysiotherapeuten, thuiszorg en GGZ. Naast de vijf gemeenten in de regio zijn nu ook Elburg en Oldebroek vertegenwoordigd. Het is daardoor iets complexer geworden. Het zijn allemaal verschillende organisaties en tegelijkertijd moet je ook met elkaar samenwerken. Soms levert dat dilemma’s of spanningen op. Tegelijkertijd merk je een soort drive met elkaar om de zorg te verbeteren. Wat heel erg helpt is dat het programma en projectmanagement bij raedelijn ligt, zij borgen dat de structuur goed blijft. De lijnen blijven kort.”

“Daarnaast hebben we de inhoudelijke kant van de projecten verder uitgebreid. Ouderenzorg is nog steeds het zwaartepunt. Daarnaast pakken we ook zaken op rond spoedzorg en geestelijke gezondheidszorg. Met Zilveren Kruis zitten we om tafel om na te denken over een andere manier van bekostiging in de regio.

“We zijn gestopt met het keurmerk. We willen met de verzekeraar op een goede manier samenwerken en dat keurmerk stond dat een beetje in de weg. Nu we gestopt zijn merken we dat we met Zilveren Kruis meer betrokken is bij alles wat we doen. Ze zitten positiever aan tafel. We hebben in het begin veel bekendheid gekregen met het keurmerk, maar het was een goed moment om te stoppen.”

Van 3 naar 20 partners. Ontbreken nog partijen? 
Arend Jan Poelarends: “Als we naar de zorgkant kijken, missen we nog een belangrijke groep en dat zijn de verloskundigen en kraamzorg. In de regio werken verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen goed met elkaar samen, alleen nog niet onder de vlag van GezondVeluwe. Dat zou het zorgplaatje wel compleet maken. Als alliantie zou een verbinding met een ander segment zoals bedrijven uit de regio mooi zijn. Of met bibliotheken en sportorganisaties. Daar liggen nog kansen voor de toekomst.”

Wat is de kracht van GezondVeluwe? 
“We kennen elkaar in de regio goed en weten elkaar makkelijk te vinden. De meeste betrokkenen wonen ook in de regio en je merkt toch een soort eigen belang of intrinsieke motivatie om echt dingen te willen verbeteren of te behouden voor de regio. Het tweede zit in de structuur, die hebben we gewoon simpel gehouden. We hebben geen bestuur, we zijn geen rechtspersoon en verzanden niet in allerlei governance-vraagstukken of bestuurlijke uitdagingen. Het is heel vrij wat dat betreft, niemand hoeft zijn zelfstandigheid in te leveren en dat maakt het ook gemakkelijker om mee te doen.”

“Tot slot is het heel sterk dat we de inhoudelijke projecten heel prominent hebben gemaakt. We praten niet over samenwerken, we dóen het gewoon. En wat ik zelf een mooie vind, dat is meer de harde kant, dat we ook meten welke resultaten we boeken. Dat horen we ook terug van de zorgverzekeraar. We hebben in 2016 een nulmeting gedaan op het aantal SEH-bezoeken op het welbevinden van ouderen. Zodat je ook echt kan zien wat is nu het effect van wat je hebt gedaan met elkaar.”

“OZOverbindzorg draagt echt bij aan een betere afstemming tussen alle zorgverleners en hulpverleners rondom de oudere”

Wat merkt de inwoner ervan? 
“Het gaat met name om de oudere inwoner en dat is met 20% een belangrijke doelgroep. Zij merken dat de hele keten beter met elkaar samenwerkt. Ouderen voelen zich prettiger. Het aantal SEH-bezoeken van ouderen neemt af. OZOverbindzorg is een mooi voorbeeld. Dat zie je ook in de infographic: het draagt echt bij aan een betere afstemming tussen alle zorgverleners en hulpverleners rondom de oudere. De oudere staat echt centraal. Zorgbelang Gelderland is ook aan het bestuurlijk overleg verbonden. Zij behartigen de belangen van de inwoners. Spiegelen continu wat wij doen. Met name als je hebt over de plaatsing van zorg, het hele substitutievraagstuk, dan speelt er ook altijd een eigen belang. Voor het ziekenhuis is het bijvoorbeeld financieel niet altijd aantrekkelijk om te zeggen ‘we willen de zorg te verplaatsen naar de huisarts of thuissituatie.’ Terwijl het voor de inwoner of patiënt een hele goede beweging kan zijn. Het helpt om elke keer de patient weer centraal te stellen.”

Wat is de meerwaarde van raedelijn?
“De rol van raedelijn is heel belangrijk. Juist omdat deelnemers allemaal hun eigen belangen hebben. De adviseurs van raedelijn houden het netwerk bij elkaar en hun programmamanagement helpt ons om stappen voorwaarts te maken. Zonder de inzet van raedelijn zou de vaart er snel uit zijn.”

Links
De nieuwe praktijk van VWS – interview Edith de la Fuente
Video GezondVeluwe

 

 

GOED EN GEZOND LEVEN OP DE VELUWE

Bekijk de infographic

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden