Eerste lijn  – zorgvernieuwing
Project – Thuiszorg-Teams De Bilt

ÉÉN AANSPREEKBARE ORGANISATIE VOOR OUDEREN

Integrale ouderenzorg vanuit één zorgorganisatie. Met als vertrekpunt de zorgvraag van de oudere. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen zorg en welzijn. In De Bilt zetten thuiszorgorganisaties Vitras en De Bilthuysen, de Gezondheidscentra De Bilt en de huisartsen in De Bilt de handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst en treden als één gezicht naar buiten als Thuiszorg-Teams De Bilt. Een interview met Harm Hoekstra, directeur De Bilthuysen en directeur Gezondheidscentra De Bilt Raf Hirsch: “ Wat mensen ervan merken is de efficiëntie: veel minder gezichten tegelijk en meer continuïteit.”
Bekijk de video

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

“… om concurrerende thuiszorgorganisaties met elkaar een afspraak te laten maken, de huisartsen erbij te betrekken…. En dat het in de praktijk gewoon werkt. Dat is natuurlijk ook uniek”

Raf Hirsch

directeur Gezondheidscentra De Bilt

“Hoe kunnen we nu met elkaar zoveel mogelijk die klantgerichtheid gaan realiseren”

Harm Hoekstra
directeur
De Bilthuysen

Versterken van elkaars deskundigheid
Raedelijnadviseur Ad van Gorp: “Samenwerking tussen huisartsenzorg en thuiszorg was in het verleden moeilijk te managen. Naast een groot aantal thuiszorgorganisaties was er sprake van wisselende kwaliteit en ook verscheidenheid in specialisaties. Daarom ontstond de wens om meer samen te werken. Thuiszorgorganisaties Vitras en De Bilthuysen met de praktijkondersteuner van gezondheidscentra De Bilt en het wijkteam. Om op die manier elkaars deskundigheid te versterken en zo een beter en samenhangend aanbod voor ouderen aan te bieden. De samenwerkingsovereenkomst is het resultaat van een langer proces om te komen tot een samenhangend aanbod. Er is nu één aanspreekbare zorgorganisatie voor ouderen in De Bilt.

Eén patiënt, één aanspreekpunt, één dossier 
Elke patiënt die thuiszorg krijgt, heeft één verpleegkundige die de zorg coördineert en kijkt of de oudere de juiste zorg krijgt. Dat betekent ook één aanspreekpunt voor de mantelzorgers. Thuiszorg-Teams De Bilt werkt toe naar één gemeenschappelijk elektronisch zorgdossier, waar ook patiënt en mantelzorgers toegang toe hebben. De lijnen vanuit Thuiszorg-Teams De Bilt met andere professionals zoals het sociaal wijkteam of de specialist ouderengeneeskunde, zijn kort.

Signaleren zorgbehoefte
Ook intern werkt Thuiszorg-Teams De Bilt nauw samen als het gaat om het signaleren van zorgbehoefte van patiënten die nog geen thuiszorg krijgen.

Patiënten met complexe problematiek ervaren betere kwaliteit van ondersteuning door onderlinge afstemming van professionals. In de toekomst mogen ook andere huisartspraktijken en thuiszorgorganisaties toetreden.

Ad van Gorp, adviseur Raedelijn: “Met deze samenwerkingsovereenkomst en vastgelegde werkafspraken bewijzen de betrokken partijen dat het ondanks organisatorische en financiële schotten, mogelijk is om verbindingen tussen cure, care en welzijn te leggen en te borgen. Dit voorkomt dubbelwerk, is centrale toegang mogelijk en zijn er vooral betere kansen om samen integrale oplossingen te bedenken. Zonder de bevlogenheid van betrokkenen, die steeds vanuit het cliëntenperspectief naar de beoogde samenwerking keken, was dit niet mogelijk geweest. Het onderlinge vertrouwen is gedurende het proces alleen maar gegroeid.”

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

Rol Raedelijn
In de snel veranderende omgeving is innovatie belangrijk voor elke organisatie. Wijkgericht werken vanuit verschillende domeinen met de behoefte van de oudere centraal geeft de mogelijkheid te experimenteren met nieuwe zorgconcepten of organisatievormen. Raedelijn begeleidde en adviseerde de betrokken partijen gedurende het hele proces om te komen tot een nieuwe organisatievorm. Met als resultaat de samenwerkingsovereenkomst en werkafspraken tussen de thuiszorgorganisaties, de gezondheidscentra en de huisartsen in De Bilt.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Ad van Gorp, M 06. 21 25 51 22.

Samenwerkingspartners

Stichting De Bilthuysen, organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg
Stichting Gezondheidscentra De Biltsamenwerkingsverband van huisartsen, fysiotherapeuten, diëtiste en psychologen
Stichting Vitrasorganisatie voor thuiszorg
Maatschap Huisartsen Praktijkondersteuning De Bilt

Resultaten

  • Eén aanspreekpunt voor kwetsbare oudere
  • Samenhang aanbod voor oudere met de zorgvraag als uitgangspunt
  • Continuïteit van zorg
  • Patiënten met complexe problematiek ervaren betere kwaliteit van ondersteuning door onderlinge afstemming van professionals
  • Zelfstandige zorgorganisatie door het samenbrengen mensen en middelen: iedere partij heeft een deel van zijn autonomie ingeleverd in het belang van goede cliëntenzorg
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden