RAEDELIJN

Raedelijn is een adviesbureau. Wij geloven in samen werken​ aan zorg en gezondheid​. Wij geven samen met professionals, zorgpartners (of organisaties), gemeentes, zorgverzekeraars en inwoners concreet invulling aan integrale samenwerking tussen zorg, gezondheid en welzijn. Uitgangspunt daarbij is dat de burger passende zorg ervaart en eigen regie over zijn gezondheid heeft. Wij staan u graag bij in het veranderende zorgveld als kwartiermaker, met strategisch advies en met project- of programmamanagement.

 

“Wij werken aan organisatie- en samenwerkings vraagstukken binnen thema’s zoals ouderenzorg, zelfmanagement, gezonde wijkaanpak en geboortezorg”

Waarom?
Wij geloven dat samenwerking de sleutel is tot passende zorg, persoonsgericht en op maat, dicht bij mensen. Om dat te realiseren is een andere organisatie van zorg en een nieuwe aanpak nodig. Een nieuwe manier van samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie, lijnen en domeinen heen. Een manier van werken waarbij de vraag en de behoefte (van mensen) centraal staat én de infrastructuur van zorg en ondersteuning bepaalt. Dat vraagt ook om een andere, meer coachende rol van professionals.

MISSIE

Werken aan gezondheid en het organiseren van passende zorg

 

VISIE

Wij geloven dat samenwerking de sleutel is tot passende zorg, persoonsgericht en op maat, dicht bij mensen. Om dat te realiseren is een andere organisatie van zorg en een nieuwe aanpak nodig. Een nieuwe manier van samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie, lijnen en domeinen heen. 

EERSTE LIJN

  • Professionalisering (organisatieversterking en aanspreekbaarheid)
  • Populatiemanagement
  • Zorgvernieuwing

EERSTE LIJN EN GEMEENTE

  • Gezonde wijkaanpak
  • Ouderenzorg
  • Zelfmanagement

EERSTE EN TWEEDE LIJN

  • Geboortezorg
  • Eerstelijnsdiagnostiek
  • Samenwerking huisarts – specialist
  • Palliatieve zorg

MEDEWERKERS
RAEDELIJN

We hebben in lijn met onze opdrachtgevers drie adviesteams gevormd: Adviesteam Eerste lijn, Adviesteam Eerste lijn en Gemeente en adviesteam Eerste en Tweede lijn. We willen samen met eerstelijnsorganisaties, gemeente en ziekenhuizen vorm en inhoud geven aan de grote veranderingen in de zorg. We doen dit in de rol van adviseur, expert, projectleider of programmamanager.

ADVIESTEAM EERSTE LIJN
HANS PUIJK
strategisch adviseur
RENÉE GEERSE
adviseur
MARK CALLAARS
senior adviseur
AD VAN GORP
senior adviseur
LARS LUIJKX
projectadviseur
ADVIESTEAM EERSTE LIJN EN GEMEENTE
PAULINE TIELROOIJ
senior adviseur
MARLOU PIJNAPPEL-CLARK
senior adviseur
MARIANNE KESLER
strategisch adviseur
EDITH DE LA FUENTE
senior adviseur
MATTHIJS ZWIER
senior adviseur
SIMONE BOER
projectadviseur
ADVIESTEAM EERSTE LIJN EN TWEEDE LIJN
DENISE SEELEN
senior adviseur
MARJAN VAN MAARLE
senior adviseur
KATINKA VISSCHER
senior adviseur
YVETTE KOENSE
adjunct-directeur
STAF – DIRECTIE
LIEKE BLOM
officemanager
EDMÉE EENHOORN
communicatiemedewerker
NIENKE HULSHOF
directeur/bestuurder
MARIANNE DE LANGE
officemanager
ADIELA RIJPMA
directiesecretaresse
YVETTE KOENSE
adjunct-directeur
MIRIAM DE KORT
communicatieadviseur
YVONNE LINDEMANS
administrateur
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden