VOORUITBLIK

 raedelijn-jaarverslag-eerste-en-tweede-lijn-pijl-down

Eerste lijn en Gemeente – gezonde wijkaanpak
Project – uitbreiding KeiVitaal

KEIVITAAL BREIDT UIT

Het succesvolle beweegprogramma KeiVitaal is in 2015 uitgebreid van vier naar dertien wijken in Amersfoort. Daarmee werken nog meer professionals, organisaties én inwoners van de kei-stad aan een gezondere en actieve leefstijl, waardoor de gezondheid verbetert. Cijfers laten zien dat na de eerste drie intensieve maanden het gemiddelde gewicht, het BMI- en het vetpercentage van de deelnemers is afgenomen. Na een jaar blijkt dat deelnemers meer bewegen, zich fitter voelen en minder medicatie gebruiken. Raedelijn faciliteerde als projectleider de verbreding en adviseert zorgverleners over de verbinding met de buurtsportcoach. Gemeente Amersfoort stimuleert de samenwerking.

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

KeiVitaal is bedoeld voor mensen met overgewicht, chronische ziekte en lage gezondheidsvaardigheden. Het is een mooi voorbeeld dat de samenwerking tussen zorg en welzijn werkt. De kracht van het programma zit in de samenwerking van fysiotherapeuten, diëtisten en praktijkondersteuners én in de doorstroming naar het reguliere sportaanbod via de buurtsportcoach.

Doorverwijzen naar reguliere sportaanbod
Professionals hanteren dezelfde aanpak, weten elkaar goed te vinden en kunnen gericht doorverwijzen naar het reguliere beweegaanbod. Op dit laatste punt zijn vorig jaar goede stappen gezet. SRO (Sport Recreatie en Onderwijs) is een belangrijke partner in het KeiVitaal-netwerk. In alle wijken heeft SRO een overzicht van een laagdrempelig beweegaanbod opgesteld en onder de aandacht gebracht in de wijken. Omdat de buurtsportcoach de wijk goed kent, kan hij of zij snel schakelen tussen behoeften in de wijk en het creëren en vinden van nieuw aanbod van bewegen. De coach is in een vroeg stadium betrokken bij het KeiVitaal-programma en komt via de fysiotherapeut snel in contact met de deelnemers.

Lisanne Huijzendveld buurtsportcoach van SRO: “Zodra ze klaar zijn met het beweegprogramma bij de fysiotherapeut, of als ze om zorgverzekeringstechnische redenen het programma niet kunnen volgen, dan vertelt de fysiotherapeut aan de deelnemer dat ik contact met ze opneem.”

“De meerwaarde zit in de samenwerking tussen de verschillende professionals. We zien echt dat de mensen structureel meer bewegen en gezonder leven”

Lisanne Huijzendveld
buurtsportcoach

“Als ik ze opbel, reageren ze vaak heel positief. Ik verwijs ze door naar laagdrempelige activiteiten in de wijk. Ik kijk om wat voor mensen het gaat. Veelal zijn het inactieve en kwetsbare mensen, waarvoor het moeilijk is om aansluiting te vinden bij het huidige beweegaanbod bij de sportverenigingen. We zetten daarom nieuwe activiteiten op,  samen met de sportverenigingen maar organiseren ook zelf activiteiten voor speciale doelgroepen. In gesprek met de deelnemer kijk ik naar de behoeften en mogelijkheden en zoek altijd naar laagdrempelig en passend aanbod. Senioren verwijs ik bijvoorbeeld door naar gymactiviteiten voor 50-plussers, een wandelgroepje. Als het om wat jongere deelnemers gaat, verwijs ik ze door naar een bootcamp, hardlopen of sport en spel in de wijk.“

“Een manier om met een cliënt een gesprek aan te gaan over gezondheid en leefstijl en daar écht iets in te kunnen betekenen”

professional
KeiVitaal

Gezamenlijk doel
Lisanne Huijzenveld, buurtsportcoach van SRO: “De meerwaarde van KeiVitaal zit in de samenwerking tussen de verschillende professionals. We zien echt dat de mensen structureel meer bewegen en gezonder leven.”
Raedelijnadviseur Marlou Pijnappel-Clark : “We horen vaak dat KeiVitaal professionals een gezamenlijk doel geeft. Een manier om met een cliënt een gesprek aan te gaan over gezondheid en leefstijl en daar écht iets in te kunnen betekenen. Het programma richt zich vooral op mensen met overgewicht en chronische ziekte en lage gezondheidsvaardigheden. Het gaat vaak om een groep mensen die keer op keer terugkwamen op het spreekuur bij de huisartsenpraktijk, zonder aan hun leefstijl te werken. Er was geen passend aanbod. Ook in de nieuwe wijken hebben we professionals steeds weer overtuigd zien worden dat het mogelijk is om juist voor die groep wat te kunnen betekenen. De terugkoppeling van de resultaten tussen professionals is daarin ook een belangrijk stuk. Ook dat horen we vaak terug.”

Rol Raedelijn

Raedelijn coördineert de verdere verbreding van KeiVitaal, begeleidt en adviseert in de wijk en zorgt voor aansluiting met de eigenaars van het ‘merk KeiVitaal’ in Noord. Raedelijn monitort wat KeiVitaal de deelnemers en de professionals oplevert en stimuleert onderling leren tussen de wijken.

Meer informatie
Heeft u vragen over KeiVitaal of de gezonde wijkaanpak? Neem contact op met Marlou Pijnappel Clark M 06. 52 67 48 28.

Lisanne Huijzendveld is in juni 2016 uitgeroepen tot buurtsportcoach van het jaar

VERBREDING KEIVITAAL AMERSFOORT

VOORUITBLIK

“We gaan ook in 2016 en 2017 door met dit succesvolle programma. In 2016 willen we de aanpak opnieuw verder verbreden naar minimaal twee nieuwe wijken en vier gezondheidscentra. We gaan ook vooral door met het verstevigen van de samenwerking in de wijk voor mensen met overgewicht en chronische ziekten. We merken dat dit ook voor andere gezondheidsthema’s zijn vruchten afwerpt. Professionals ontmoeten elkaar vaker en weten elkaar ook makkelijker te vinden. Er komt een nieuwe doelgroep bij: kinderen, de zogenaamde KeiVitaaltjes. Zij komen vaak niet via de huisarts, maar via school of jeugdgezondheidszorg bij KeiVitaal terecht. Daarnaast blijven we zoeken naar een wijze voor het monitoren van de gegevens in de reguliere zorgsystemen.”

“In heel ons werkgebied lopen er projecten rondom het thema ‘werken aan gezondheid in de wijk’. In Amersfoort zijn we kernpartner van de gezonde wijkaanpak.”

“In Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern adviseren we de regiegroep Gezonde Wijk en begeleiden ​we de samenwerkingspartners naar een zelfsturend netwerk. In Noordwest-Veluwe formeren we lokale ouderenteams, waarin de eerste lijn is vertegenwoordigd maar ook een ouderenadviseur van de welzijnsorganisatie.
Wat we in het algemeen zien, is dat door de ingezette transitie, gezondheid in de wijk steeds meer vorm krijgt. De samenwerking tussen de eerste lijn en het wijkteam komt steeds meer op gang. Er gebeurt veel. Ook bij gemeenten. Deze laatsten zoeken steeds vaker actief aansluiting met de eerste lijn. Vooral rondom ouderen, laaggeletterden en jeugd. Met welzijnsorganisaties, buurtsportcoaches en vrijwilligerswerk. We merken dat zorg en welzijn vaak nog twee gescheiden werelden zijn en een andere taal spreken. ​Die aansluiting zoeken, dat is werken aan gezondheid.”

Marlou Pijnappel-Clark
senior adviseur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden