VOORUITBLIK

 raedelijn-jaarverslag-eerste-en-tweede-lijn-pijl-down

Eerste lijn en Gemeente – zelfmanagement
Project – implementatie ondersteuning zelfmanagement

“HET BELANGRIJKSTE INSTRUMENT IS DE ZORGVERLENER ZELF

E-health, individueel zorgplan, motivational interviewing en meer. Het aantal tools en interventies op het gebied van zelfmanagement is legio. Maar wat is er echt nodig om zelfmanagement in de praktijk te ondersteunen? Hoe zorgt u dat het werkt? Hoe daagt u iemand uit tot onafhankelijkheid en het ontdekken van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden? En wat vraagt dat van u als zorgverlener? Raedelijn begeleidde een implementatietraject bij KetenzorgNU rondom zelfmanagement en de cultuurverandering die dit vraagt. Diëtiste Berry Kats: “Het idee is dat de patiënt veel meer betrokken wordt bij zijn eigen gezondheidsgedrag. Wat is er voor nodig om dat te leren en hoe kan je de patiënt daarin actief meekrijgen?”

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

“De patiënt voelt zich meer gehoord, je werkt aan een plan waar hij of zij succes mee kan krijgen en daardoor komt hij graag op het spreekuur”

Wieneke van Ommen
praktijkondersteuner

“Wij moeten een omslag maken en de patiënt moet een omslag maken. Dat moeten we allebei doen, dat vond ik wel een eye-opener”

Diane Rietdijk
kaderarts Diabetes

Patiënt staat centraal
Wieneke van Ommen, praktijkondersteuner: “Eerst was ik bezig met lesgeven en educatie en probeerde ik met heel veel kennis de patiënt te overtuigen om aan zichzelf te werken. En nu zie je dat de patiënt centraal staat en die bepaalt wat er gebeurt en die blijken hele andere doelen te zijn, dan ik had verwacht.”

Rol Raedelijn
Zelfmanagement is een thema dat niet op zichzelf staat. Het raakt ook thema’s als ouderenzorg, gezonde wijkaanpak, palliatieve zorg en geboortezorg. Daarvoor is een bredere kijk op gezondheid en een andere grondhouding van professionals nodig. Raedelijn adviseert en begeleidt zorgverleners bij deze ‘cultuurverandering’. Wij gaan graag in gesprek met professionals over de bedoeling ervan, maar we kijken ook naar wat er nodig is om de meer coachende rol te faciliteren. Met zorg praktijken en zorggroepen werken we aan de implementatie en ondersteuning van zelfmanagement.

In de regio dragen wij actief bij aan een duurzaam netwerk in Midden-Nederland en het versnellen van de beweging naar gezondheid, gedrag en eigen regie. Dat doen we in samenwerking met onder andere Zelfzorg Ondersteund, de Economic Board Utrecht (EBU) en andere regionale partners zoals het Uzelf-programma (UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Rabobank, Universiteit Utrecht en Ucreate).

Meer informatie
Heeft u vragen over zelfmanagement (ondersteuning)? Neem contact op met Matthijs Zwier, M 06. 52 67 48 34.

VOORUITBLIK

“Het is mooi om te zien dat dit traject een vervolg krijgt. We gaan in 2016 aan de slag met het ‘nieuwe werken’ rondom zelfmanagement bij tien praktijken van KetenzorgNU. We kijken daarbij vooral naar wat er in de basis op praktijkniveau al goed gaat en waar kansen en mogelijkheden liggen. Daarnaast bepalen we het gezamenlijke vertrekpunt om op praktijkniveau samen invulling te geven aan zelfmanagement en de hierbij horende ondersteuning.”

“Ook in het veld zien we langzaam meer inzicht en bewustwording rondom zelfmanagement. Langzamerhand ontstaat er een maatschappelijk besef dat het kijken naar gezondheid anders moet. En dat we dat samen moeten doen. Niet alleen zorgverlener en burger, maar ook gemeente, welzijn en werkgever. Het zijn geen losse delen. We zitten middenin een complexe transitie, waarin de slag naar de sociale innovatie gemaakt moet worden.

Dat is moeilijk en kost tijd. Het veranderen van onbewust gedrag is een intensieve interventie. Anders dan bij andere transities kun je daar geen datum aan ophangen. Het is met elkaar zoeken en vinden.”

“Primair gaat het om het aanspreken van de burger die zijn eigen gezondheid nog niet per se ziet als iets is waar hij zelf invloed op heeft. Daarnaast gaat het om de zorgverlener die de burger kan ondersteunen en verleiden tot het nemen van meer eigen regie en verantwoordelijkheid. Daarbij is het ook zoeken als collectief hoe we de burger daarin het best kunnen faciliteren.
Wij krijgen vaak vragen over het inzetten van instrumenten en tools op het gebied van zelfmanagement. Alleen met het inzetten van een tool ben je er niet. Een tool is zo goed als je hem toepast als professional. Het belangrijkste instrument is nog altijd de zorgverlener zelf.”

Matthijs Zwier
senior adviseur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden