VOORUITBLIK

raedelijn-jaarverslag-eerste-en-tweede-lijn-pijl-down

Eerste en Tweede lijn – samenwerking huisarts – specialist
Project –  Transmuraal Zorgpad Ouderen

 

ZORGPAD SLAAT BRUG VOOR OUDERE PATIËNT

Hoe voorkomen we dat patiënten van 75 jaar en ouder na ontslag uit het ziekenhuis opnieuw worden opgenomen? Hoe borgen we de kwaliteit van zorg van de oudere patiënt thuis ​na een ziekenhuisopname​? En hoe zorgen we hierin ​samen ​voor continuïteit?

 

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

Door goede afstemming in de ​overdracht tussen ziekenhuis, huisartsenpraktijk en thuiszorgorganisatie. Een mooi voorbeeld hiervan is het Transmuraal Zorgpad Ouderen​ in Woerden. ​Heldere afspraken over rollen en taken in het ketenproces en sturen op uitgesproken verwachtingen versterken het onderling vertrouwen tussen de transverpleegkundige van het ziekenhuis, de huisarts of de praktijkondersteuner en de wijkverpleegkundige van de thuiszorgorganisatie. Het resultaat? De kwaliteit van zorg verbetert en voorkomt onnodige heropnames.

Oudere patiënt centraal
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het transmuraal zorgpad is gebruik maken van bestaande richtlijnen, werkwijzen ​en ervaringen van de professionals in de keten. En het verbeteren van de knelpunten waar zij tegenaan lopen. Dit is gebaseerd op het verandermodel van Lean waarbij continu verbeteren centraal staat. Onder leiding van raedelijnadviseur Marjan van Maarle werd de bestaande situatie in kaart gebracht: “Hierdoor kregen de leden van de projectgroep inzicht in hun eigen rol en toegevoegde waarde ​aan het transmuraal ​traject dat een patiënt doorloopt.​ Wat heeft de ander van mij nodig om de zorg voor de patiënt goed te borgen?

Door ​bij het structureel oplossen van problemen, het perspectief van de oudere​ patiënt centraal te stellen, werd duidelijk waar en waardoor opnames voorkomen hadden kunnen worden. En hoe hard we in de keten werken om onduidelijkheden te herstellen voor elkaar.”

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit transmuraal zorgpad? Of wilt u zelf aan de slag met transmurale samenwerking? Neem contact op met Marjan van Maarle M 06. 31 04 49 06.

“Dat de patiënt met een gerust hart naar huis kan en weinig rompslomp heeft.”

Wieneke van Ommen,
praktijkondersteuner huisarts

Resultaten

Ervaren kwaliteit van zorg
  • Patiënt ervaart gevoel van rust als alle professionals in eerste en tweede lijn op de hoogte zijn
  • Patiënt heeft vertrouwen in hele zorgketen
Verhogen kwaliteit van zorg
  • Kwaliteit van zorg verbetert omdat continuïteit en samenwerking is geborgd
  • Minder herstelwerkzaamheden en onrust door effectievere inzet van zorgverleners
Verlaging zorgkosten
  • Minder heropnames
  • Proces van multidisciplinaire overdracht effectief verkort. Zorg beschikbaar binnen 24 uur (was 2 tot 6 dagen)
  • Vroegsignalering: door tijdige start in de eerste lijn vermindert de kans op (her)opnames

VOORUITBLIK

“De werkwijze in Woerden is inmiddels de projectstatus voorbij en reguliere zorg geworden. Dit transmurale zorgpadproject heeft onder andere duidelijk gemaakt dat medicatieoverdracht een belangrijk knelpunt is. Dit kan leiden tot verkeerd medicatiegebruik en zelfs tot heropnames. Vanuit de gemeenschappelijke ambitie om de zorg voor ouderen te verbeteren, is nu een onderzoeksvoorstel medicatieoverdracht ingediend bij ZonMw. De verwachting is dat door een goede en tijdige medicatie het aantal heropnames met de helft kan verminderen.”

“Wat we verder zien is dat ouderenzorg steeds meer aandacht krijgt. Ook elders in de regio ontstaan vergelijkbare initiatieven rondom ouderen, waarin de samenwerking tussen huisarts en tweede lijn centraal staat, zoals in Maarssen en Vleuten. De kaderartsen van de gezondheidscentra zitten binnenkort rond de tafel voor een verkennend gesprek met het St. Antonuis Ziekenhuis om de overdracht te verbeteren.”

“In de samenwerking tussen huisartsen en specialisten is gegevensoverdracht een belangrijk onderwerp en helaas gaat het daar regelmatig mis. Wij zijn daarom gestart met een regionaal onderzoek. Twee aspecten zijn hierbij belangrijk, de technische en de culturele. Bij de technische mogelijkheden gaat het bijvoorbeeld om de mate waarin data tussen verschillende systemen adequaat uitgewisseld kunnen worden. Bij culturele aspecten gaat het er meer om in hoeverre men elkaar kent en elkaars informatie vertrouwt en serieus neemt. We brengen met dit onderzoek de verschillende knelpunten in kaart, maar schetsen ook scenario’s met verbeteringen voor de toekomst. Eind oktober bespreken we de resultaten in een expertmeeting.”

Yvette Koense
adjunct-directeur

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden