SAMEN GROTE VRAAGSTUKKEN VORM EN INHOUD GEVEN

Partnerschap. 2013 stond ook in het teken van verbinding met de zorggroepen. Op bestuursniveau werkten wij aan een constructieve samenwerking met diverse zorggroepen in Midden-Nederland bij langdurige trajecten. Om sámen grote vraagstukken als ouderenzorg, GGZ, geboortezorg, eerstelijnsdiagnostiek, populatiebekostiging vorm te geven en te implementeren in de regio. Raedelijn wil de komende jaren in samenwerking met de zorggroepen een bijdrage leveren aan de verandervraagstukken in de eerste lijn. Rond het thema substitutie organiseerde Raedelijn een invitational waar bestuurders van zorggroepen uit Midden-Nederland en vertegenwoordigers van de eerste en tweede lijn van Achmea praatten over deze onderwerpen.

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

SAMENWERKING MET DE ZIEKENHUIZEN VERANDERT

“Vorig jaar hebben wij gekeken hoe Medicamus en Raedelijn elkaar wat meer kunnen versterken. Om bijvoorbeeld multidisciplinaire samenwerking samen vorm te geven in de regio Noordwest Veluwe. Samen met Raedelijn hebben wij onder andere gekeken naar het gebiedsgewijs implementeren van GEZ en ouderenzorg. Hoe breng je meer samenhang in de keten? Dat heeft geresulteerd in een ontwikkeling van een zorgprogramma ouderen. We doen veel in co-creatie. Adviseurs van Raedelijn helpen onze projectleiders of zijn mede-projectleider. We werken met elkaar in een zeer uitdagende omgeving. De huisartsenfinanciering gaat op de schop, de samenwerking met de ziekenhuizen verandert. Wij worden gezamenlijk verantwoordelijk voor 150.000 patiënten. Ook de relatie met de gemeente wordt steeds belangrijker. Raedelijn kan ons ook helpen om dat contact te leggen.”

Roland Ekkelenkamp,
directeur Medicamus

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden