Eerste lijn en Gemeente – project integrale wijkaanpak

 

VAN
EERSTELIJNSCAFÉ
TOT WIJKAANPAK

Het begon met een paar telefoontjes en het leidde uiteindelijk tot een wijkgerichte aanpak. “Er waren wat kleine projecten in Woerden, maar er was weinig samenhang”, vertelt Raedelijnadviseur Annet Woltjer. “Daarom besloot ik een aantal zorgverleners te polsen of zij wilden meedenken over het creëren van meer verbinding in de eerste lijn in Woerden”. Samen met deze zorgverleners en de gemeente organiseerden we een eerstelijnscafé waarin niet alleen zorgverleners, maar ook professionals van gemeente en welzijn elkaar ontmoetten. De energie die daar ontstond, legde de basis voor de verdere samenwerking”. Gemeenschappelijke thema’s zoals ouderenzorg, jeugdzorg, multiproblematiek en leefstijl kwamen aan bod. En dat resulteerde uiteindelijk in een pilot wijkgerichte aanpak, waar Raedelijn projectleider van is.

Meer informatie
Heeft u vragen over samenwerking in of met uw gemeente?
Neem contact op met Annet Woltjer, M 06. 11 04 40 51.

“Hulpverleners en gemeente hebben elkaar door het initiatief van Raedelijn echt gevonden”

 

Guus Hermsen, huisarts

“Raedelijn heeft echt iets op gang gebracht waardoor het balletje is gaan rollen”

 

Alide de Leeuw, beleidsadviseur gemeente Woerden
Eerste lijn en Gemeente – project Integrale wijkaanpak

 

ORION
SAMENWERKING
ZORG EN WELZIJN

Zorg en welzijn verbinden. Dat is het uitgangspunt van het convenant ‘Een gezond en vitaal Amersfoort’ van de gemeente Amersfoort en Achmea. Om goede wijkgerichte zorg te bieden, is samenwerking met andere professionals in de wijk nodig. Niet alleen binnen de eerste lijn, maar ook met bijvoorbeeld thuiszorg, maatschappelijk werk en het wijkteam. De Amersfoortse wijken Schothorst en de Koppel zijn aan de slag met wijkgericht werken: 2013 staat in het teken van het nieuwe gezondheidscentrum Orion. Het resultaat? Een krachtige verbinding tussen de verschillende zorgverleners in deze wijken mét welzijn. Een mooi voorbeeld is het wijkteam dat wekelijks spreekuur houdt in het gezondheidscentrum. Ook aan leefstijl wordt met elkaar gewerkt. Elkaar leren kennen was de eerste stap, maar ook elkaar leren verstaan en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en doelstelling is een belangrijk proces. Raedelijn begeleidde de partijen bij dit proces.

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

Rol Raedelijn
Zorg en welzijn zijn vaak gescheiden werelden. Om goed samen te werken, is elkaar leren kennen de eerste stap. Raedelijn adviseerde de initiatiefnemers, samen met de gemeente, Achmea en de GGD Midden-Nederland, bij de opzet en organisatie van twee bijeenkomsten. Inmiddels begeleidt Raedelijn het gezondheidscentrum bij het borgen van nieuwe initiatieven, onder andere door begeleiding naar GEZ-contractering.

Meer informatie
Heeft u vragen over samenwerking in of met uw gemeente?
Neem contact op met Katinka VisscherM 06. 14 53 63 37.

“Ik denk dat de samenwerking met de gemeente steeds belangrijker wordt, voor huisartsen en alle eerstelijnszorgverleners ”

 

Ted van Essen, huisarts
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden