STAPPENPLAN
VOOR
SAMENWERKING

Stap 1: Zoek elkaar op

Organiseer een bijeenkomst, zoals een eerstelijnscafé waar zorgverleners uit de wijk, bewoners, lokale partners en mensen van de gemeente elkaar ontmoeten. Door met elkaar te praten en kennis uit te wisselen, krijgt iedereen meer inzicht in wat er speelt in de wijk, wie in de wijk betrokken is en wat er al op zorg- en welzijnsgebied is. Wissel contactgegevens uit, zorg dat je elkaar snel kunt bereiken. Dit is hét vertrekpunt voor verdere samenwerking.

Stap 2: Leer elkaar kennen

Hoe kijkt de gemeente tegen de eerste lijn aan en andersom? Het delen van beelden werkt vaak verhelderend en confronterend: ambtenaren komen niet in het veld, hun werk is vaag, eerstelijnsprofessionals werken verkokerd, kijken alleen medisch en hebben maar beperkte tijd per patiënt. Het uitwisselen van deze beelden maakt het makkelijker om elkaar echt te leren kennen en te begrijpen. Dit legt een mooie basis voor samenwerking.

Stap 3: Vind elkaar op raakvlakken

Breng in kaart wat er al is, hierdoor krijgt iedereen meer inzicht in wat er is en speelt in de wijk. Inventariseer ook waar nog behoefte aan is. Wat zijn de witte vlekken en sterke punten? Het verkennen van mogelijkheden en behoeften legt de basis voor de verdere samenwerking.

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

Stap 4: Kom tot samenwerkingsafspraken

Maak afspraken over schakels, signaleren, verwijzen, informatie en communicatie. Respecteer daarin elkaars professionele verantwoordelijkheden. Bied ruimte voor lokale variatie. Versterk wat al goed werkt en maak gebruik van lokale kracht.

Stap 5: Stel samen een gemeenschappelijke agenda op

Stel een gemeenschappelijke agenda op. Maak een stappenplan, stel prioriteiten en ga samen aan de slag. Bespreek wie wat doet, hoe je elkaar informeert en probeer nieuwe manieren van werken uit. Evalueer, reflecteer en verbeter samen. Samenwerken is een continu proces en vraagt om een (organisatie)structuur die het mogelijk maakt om kennis en informatie te delen en van (elkaars) ervaringen te leren.

Stap 6: Ontwikkel een gemeenschappelijke visie

Wat wilt u sámen bereiken? Ontwikkel een gemeenschappelijke visie en monitor de resultaten en effecten. Samenwerken moet tenslotte de moeite waard zijn en voor iedereen iets opleveren: de gemeenschap en kwetsbare groepen. Een gezamenlijke stip op de horizon geeft richting aan veranderingen en biedt samenhang, zodat gemeente en eerste lijn samen kansen kunnen benutten voor ouderen, jeugd, gezinnen en op het gebied van leefstijl, preventie en sociale samenhang.

Rol Raedelijn

Dit stappenplan helpt om de samenwerking op te starten en vorm te geven. Maar samenwerking is meer dan een bijeenkomst en ontmoeting. Het is een continu proces, waar u samen aan werkt op basis van een gezamenlijke visie, ambitie en agenda. Raedelijn adviseert u graag over hoe u in contact komt met uw gemeente en begeleidt u bij de concrete uitwerking hiervan. Wij adviseren in alle fases van de samenwerking: in het leren kennen (bijeenkomsten zoals eerstelijnscafés en conferenties), in het elkaar leren verstaan (taal- en cultuurverschillen overbruggen), het vinden van raakvlakken, maar juist ook bij het concreet maken en vormgeven van de samenwerking.

Meer informatie
Heeft u vragen over samenwerking in of met uw gemeente?
Neem contact op met Marlou Pijnappel-Clark, M 06. 52 67 48 28.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden