Eerste lijn en Gemeente – project Jeugdzorg

 

VELE BOMEN IN HET BOS VAN
DE JEUGDHULP-
VERLENING

Jeugdzorg is één van de drie ‘T’-s waar veel verandert. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van gezinnen. Ook de jeugd-GGZ komt bij gemeenten te liggen. Om de zorg en ondersteuning voor kind, jeugdige en ouder te organiseren, is goede afstemming een must. En juist op het terrein van jeugdzorg zijn veel professionals actief. Niet alleen binnen de eerste en tweede lijn, maar ook binnen het sociale domein. Dat vraagt om samenwerking tussen domeinen. Raedelijn adviseert eerste lijn en gemeenten bij dit proces, het interpreteren en invulling geven van de transities en de omslag naar meer vraaggestuurde integrale zorg en ondersteuning. In Hilversum- Noordoost werden de eerste stappen voor samenwerking verkend.

“Er verandert zóveel op het gebied van jeugdzorg en er zijn zoveel professionals bij betrokken, als huisarts zie je door de bomen het bos niet meer”

 

Jettie Bont, huisarts

Van huisarts tot psychiater, van jeugdarts en jeugdpsycholoog tot schoolmaatschappelijk werker en kinderarts. Eén ding hebben ze gemeen. Ze houden zich allemaal bezig met de (medische) zorg voor jeugdigen. Ze kennen elkaar niet of nauwelijks, laat staan dat ze een overzicht hebben wie wat doet. “Er verandert zó veel op het gebied van jeugdzorg en er zijn zo veel professionals bij betrokken, als huisarts zie je door de bomen het bos niet meer”, vertelt huisarts Jettie Bont van Hagro van Hilversum-Noordoost. En daarom vraagt zij Raedelijn om een bijeenkomst te organiseren en begeleiden. Een ontmoeting tussen huisartsen en professionals uit de jeugdhulpverlening. Met als doel om elkaar te leren kennen en samen zo goed mogelijk vorm te geven aan de veranderingen in de jeugdhulpverlening.

Rol Raedelijn
“Zonder Raedelijn waren er minder verschillende professionals aanwezig geweest. Nu was het een hele brede groep, ook met de gemeente erbij,” zegt Jettie Bont. Daarom was het mogelijk om een goed inhoudelijk programma op te stellen. Later organiseerde Raedelijn ook nog een eerstelijnscafé in Hilversum. Ik denk dat deze twee bijeenkomsten samen de contacten met de gemeente verstevigd hebben,” besluit Jettie Bont.

Meer informatie
Heeft u vragen over samenwerking in of met uw gemeente?
Neem contact op met Wilma de BuckM 06. 43 23 91 04.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden