Project – Samenwerkingsovereenkomst regio Eemland, HVE en GGD regio Utrecht

 

UNIEKE SAMENWERKING

ROND JEUGD

Uniek. Dat is de overeenkomst tussen Huisartsen Vereniging Eemland (HVE), alle zeven gemeenten in Eemland en de GGD Regio Utrecht: het convenant Jeugd. Met afspraken op wijk, gemeentelijk en regionaal niveau. Het doel? De samenwerking rondom jeugd tussen huisartsen, jeugdartsen en sociale wijkteams in de regio Eemland verbeteren. Door problemen tijdig te onderkennen, elkaar te informeren en om zo onnodige doorverwijzingen naar gespecialiseerde zorg te voorkomen.

 

Er is veel veranderd in de zorg rond jeugd. Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de verandering in de Wmo zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van gezinnen. Om de zorg voor kind, jeugdige en gezinnen goed te organiseren is samenwerking en afstemming cruciaal. In Eemland slaan alle betrokken partijen de handen ineen om integraal goede passende zorg dichtbij te leveren. Met het convenant ligt hiervoor een goede basis.

Wijk, gemeentelijk en regionaal niveau
Met dit convenant zijn regionale afspraken gemaakt over onder andere toegang, verwijzing, aanbod en het delen van informatie. Met ruimte voor lokale inkleuring om optimaal aan te kunnen sluiten bij lokale omstandigheden.

Resultaten
Van de samenwerkingsafspraken wordt op termijn een positief effect op gezondheid, kosten en kwaliteit van zorg verwacht. Door afspraken tussen huisartsen, jeugdartsen en sociaal wijkteam krijgen kwetsbare kinderen, jeugdigen en gezinnen tijdig de zorg die ze nodig hebben. Goed onderling afgestemd, in de juiste setting, met onderlinge consultatie en zonder onnodige doorverwijzing naar zware zorg. Door meer gezamenlijke regie en afstemming, het delen van kennis en praktijkervaringen in regionaal verband en het uitwisselen van informatie wordt de zorg op termijn beter.

“Ze zijn voor ons een belangrijke partner voor het organiseren van de verbinding met de huisartsen”

Fleur Imming
wethouder

“Het is een ontzettende uitdaging om alle schotten in de jeugdgezondheidszorg weg te krijgen”

Barbara van Dongen
huisarts

Rol Raedelijn
Raedelijn heeft de totstandkoming van het convenant gecoördineerd en begeleid. Volgende stap is de implementatie van samenwerkingsafspraken op regionaal niveau, in de zeven gemeenten en vooral in wijk en praktijk, waar de samenwerking effect moet sorteren voor kinderen, jeugdigen en gezinnen. Monique Smits, voorzitter van de HVE: “De veranderingen in het sociaal domein vragen van alle betrokken partijen de nodige inspanning om zaken goed op de rit te krijgen. In het afgelopen jaar is door iedereen onder begeleiding van Raedelijn hard en constructief gewerkt. Er is een duidelijk kader geschapen voor een nieuwe manier van werken. Contact leggen met partijen waarmee voorheen niet of weinig werd samengewerkt is een lastig proces. Gelukkig kon er in een open sfeer door de samenwerkende gemeenten uit de regio, de GGD regio Utrecht en de Huisartsverening Eemland worden overlegd over de te verwachten knelpunten. Raedelijn heeft dit proces met haar kennis op dit vlak op een goede manier begeleid. Deze samenwerkingsovereenkomst vormt het begin, als het ware het casco van het huis. De inrichting, met uiteraard de lokale inkleuring, kan nu beginnen.”

Meer informatie
Heeft u vragen over het convenant of de samenwerking rondom Jeugd? Neem contact op met Wilma de Buck, M 06. 43 23 91 04.

Resultaten

Gezondheid
• Snellere juiste zorg en ondersteuning voor kinderen
en jeugd op de juiste plaats
Organisatie
• Afspraken over toegang verwijzing en aanbod
• Delen van informatie
Kosten
• Tijdige signalering
• Geen onnodige doorverwijzingen zwaardere zorg
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden