TIPS UIT HET VELD

Van wethouder tot huisarts en directeur van een gezondheidscentrum en van regiomanager welzijn tot senior beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling. Welke tips geven de experts voor een goede samenwerking?

 raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

Tips: Barbara van Dongen, huisarts

Van eerste lijn aan eerste lijn

“Bellen, contact maken, praten. Zorg dat je communiceert, dat je elkaar leert kennen en leert vinden.”

Van eerste lijn aan gemeente

“Al het overleg wat er plaats zou moeten vinden, moet toch op de één of andere manier bekostigd worden. Want als wij in overleg zitten. betekent dat dat wij geen patiëntenzorg leveren. Het wordt toch steeds belangrijker dat dat bekostigd wordt.”
Tips: Jan Burger, wethouder

Van gemeente aan gemeente

“Het is belangrijk om te weten wat er rond zorg in de praktijk gebeurt en de partijen op te zoeken die daar daadwerkelijk over gaan, anders wordt het een papieren stuk. Op die manier kun je problemen ook eerder tackelen.”

Van gemeente aan eerste lijn

“Als je als huisarts tegen problemen aanloopt bijvoorbeeld omdat de structuur onvoldoende is, meld dat dan aan de gemeente. En zoek elkaar op.”
Tips: Jan Willem Gort, directeur wijkgezondheidscentra

Van eerste lijn aan gemeente

“Zorg voor één aanspreekpunt. Voor een eerstelijnsorganisatie met heldere lijnen is het soms bijzonder ondoorzichtig hoe het gemeentelijke apparaat werkt.”

Van eerste lijn aan eerste lijn

“Als je met een project wil starten…hou het beperkt.  Start eerst in de wijk en als dat goed loopt, dan is het prima om het verder uit te rollen.”
Tips: Alma Knol-Van Maanen, senior adviseur maatschappelijke ontwikkeling

Van gemeente aan eerste lijn

“Samenwerking tussen gemeente en eerste lijn vraagt om investeren in elkaar. Zorgverleners krijgen niet betaald voor de uren dat zij geen patiënten behandelen. Wees bereid te investeren, de kosten gaan voor de baten uit. Laat weten wie namens de eerste lijn de vooruitgeschoven post is om lokaal afspraken mee te maken.”

Van gemeente aan gemeente

“Hou het heel concreet. Het lijkt leuk om over beleid te praten, maar een huisarts wil graag praktische afspraken zoals een telefoonnummer waarnaar hij kan doorverwijzen.”
Tips: Fleur Imming, wethouder

Van gemeente aan eerste lijn

“Het is belangrijk dat we met de juiste partij het gesprek kunnen voeren.. daarom zou het ons als gemeente helpen als huisartsen zich verenigen en hun belangen laten behartigen door één partij, waarmee wij dan het gesprek kunnen voeren.”

Van gemeente aan gemeente

“Vooral gaan… ga het gesprek aan, zoek de verbinding, begin ergens en dan kan het vanzelf uit groeien tot iets moois.”
Tips: Ad Otjes, regiomanager Welzijn

Van welzijn aan eerste lijn

“Ga eens uit dat gezondheidscentrum en kom een lekker bij ons in een van de wijkcentra. Bijvoorbeeld een uurtje wat doen met een groep die baat heeft bij fysiotherapie… En we gaan graag het gesprek aan om de horizon over en weer te verbreden.”

Van welzijn aan gemeente

“Geef de mensen in de wijk, in de uitvoering het vertrouwen dat zij de goede dingen doen.”

Van welzijn aan welzijn

“Laat zien dat wij als welzijnsorganisatie ook wat toevoegen. We kennen de mensen, we kunnen verbinden, hebben kennis van de wijk en kunnen op die manier iets toevoegen.”

Tips: van Raedelijn

“Neem de eerste stap en wacht niet af”

“Creëer natuurlijke momenten om elkaar te ontmoeten en bevraag elkaar. Vanuit de ontmoeting ontstaat vertrouwen en energie om echt samen te werken over de domeinen heen en aan te sluiten bij de behoeftes van de cliënt, patiënt of burger.”

Rol Raedelijn
Zorg voor kwetsbare ouderen, jeugd, gezonde wijkaanpak, leefstijl zijn thema’s die zowel de eerste lijn als gemeente en welzijn raken. Raedelijn biedt advies bij organisatorische en inhoudelijke vraagstukken. We onderscheiden twee hoofdlijnen: integrale wijkaanpak en transitie AWBZ, Wmo en Jeugdzorg, waarbij we ons nu vooral richten op het proces van transformatie en transitie. Raedelijn brengt partijen op wijk- gemeente- of regionaal niveau bij elkaar, zodat betrokken professionals elkaar leren kennen, versterken en tot structurele samenwerkingsafspraken kunnen komen.

Meer informatie
Wilt u graag samenwerken met uw gemeente of werkt u bij de gemeente en wilt u graag samenwerken met de eerste lijn? Neem contact op met één van de adviseurs van Team Eerste lijn en Gemeente.

Bekijk ook:
E-book Preventie en zorg verbinden
Wijkgezondheidsprofiel
Jaarverslag programma Alles is Gezondheid

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden