IN
ZES STAPPEN
NAAR
SAMENWERKING

Stap 1: Werk aan uw relatie en netwerk

Organiseer ontmoetingen. Wissel kennis uit en zoek met elkaar naar raakvlakken. Is er sprake van onderling vertrouwen? Dit is het vertrekpunt voor verdere samenwerking. Versterk wat al goed werkt en maak gebruik van lokale kracht.

Stap 2: Werk een gezamenlijke ambitie uit

Formuleer een gedeelde ambitie. Waar gaat u samen echt voor?
Werk de gedeelde ambitie uit. Breng bijvoorbeeld met behulp van een gebiedsanalyse in kaart wat de populatie in de wijk is, welke organisaties actief zijn, welke bewonersinitiatieven er zijn. Hierdoor ontstaat inzicht in wat er al is en speelt in de wijk. Welke kwaliteit van zorg wilt u verbeteren, welke gezondheidswinst wilt u realiseren? En voor welke doelgroep?

Stap 3: Doe recht aan belangen

Welke belangen spelen er? Wat is de win-win? Het transparant zijn over deze belangen maakt het makkelijker om elkaars drijfveren echt te leren begrijpen. Dit legt een stevige basis voor samenwerking.

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

Stap 4: Maak samenwerkingsafspraken

Maak afspraken over rollen en verantwoordelijkheden en besluitvorming. Organiseer informatie-uitwisseling en communicatie. Respecteer daarin elkaars professionele verantwoordelijkheden. Bied ruimte voor lokale variatie.

Stap 5: Ga samen aan de slag

Zet u de juiste stappen in de goede volgorde? Stel prioriteiten en ga samen aan de slag. Verdiep op inhoudelijke thema’s en organiseer een proces met oog voor contact en veel interactie.

Stap 6: Evalueer en reflecteer

Blijf gefocust op de gezamenlijk geformuleerde ambitie. Speel in op verandering, blijf alert. Evalueer en reflecteer op de resultaten en verbeter samen. Samenwerken is een continu proces en vraagt om professionele begeleiding. Leer van ervaringen.

Rol Raedelijn
Dit stappenplan helpt om de samenwerking op te starten en vorm te geven. Maar samenwerking is meer dan een bijeenkomst en ontmoeting. Het is een continu proces, waar u samen aan werkt op basis van een gezamenlijke visie, ambitie en agenda. Raedelijn adviseert u graag over hoe u in contact komt met uw gemeente en begeleidt u bij de concrete uitwerking hiervan. Wij adviseren in alle fases van de samenwerking: in het leren kennen (bijeenkomsten zoals eerstelijnscafés en conferenties), in het elkaar leren verstaan (taal- en cultuurverschillen overbruggen), het vinden van raakvlakken, maar juist ook bij het concreet maken en vormgeven van de samenwerking.

Meer informatie
Heeft u vragen over samenwerking in of met uw gemeente?
Neem contact op met Marlou Pijnappel-Clark, M 06. 52 67 48 28.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden