“NIET ZIEKTE, MAAR GEZONDHEID EN WELBEVINDEN STAAT CENTRAAL. DE FOCUS VERSCHUIFT.

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-wit

“Als je een huis bouwt, dan begin je bij het fundament. Je begint helemaal onderaan. Bij de basis. Als het fundament goed is en de basis stevig staat, dan kun je verder bouwen. Met samenwerken is het net zo. Dan moet ook de basis goed zijn. Zonder basis stort de samenwerking als een kaartenhuis in elkaar. Goede betaalbare zorg dichtbij, daar gaan we voor. Dat is onze missie. Wij geloven dat de basis daarvoor ligt in een sterke eerste lijn.”

Professionalisering stijgt
“De veranderingen in het zorglandschap en financieringsstelsels vragen om een toekomstbestendige organisatie van zorg, een sterke eerste lijn en integratie van het zorgaanbod. Een eerste lijn waarin verschillende zorgverleners structureel met elkaar samenwerken. En dat gebeurt. Het is mooi om te zien dat professionalisering in de eerste lijn in Midden-Nederland nog steeds stijgt. Zorgverleners zoeken naar structurele samenwerking en vormen aanspreekbare organisaties, waardoor zij herkenbaar zijn voor andere samenwerkingspartners zoals gemeenten, welzijn en ziekenhuizen. Om zo samen te komen tot een integraal zorgaanbod voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Een mooi voorbeeld van een integrale ouderenaanpak is Noordwest-Veluwe. Zorggroep Medicamus werkt daarin samen met de gemeenten om ouderen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier thuis te laten wonen.”

“Het aantal samenwerkingsverbanden neemt nog steeds toe, als netwerk of in de vorm van GEZ (Geïntegreerde EerstelijnsZorg) of OWZ (Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur). In totaal zijn het er meer dan vijfenveertig. Utrecht is koploper met vijftien. In dit magazine leest u het verhaal van huisarts Erik Bos over het traject om te komen tot samenwerking in Bunschoten en vertelt huisarts Willem Bavinck in een video hoe zorgverleners in Soest vorm geven aan wijkgerichte zorg.”

Focus verschuift naar gezondheid
“Het begrip ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber wint steeds meer terrein. Niet ziekte staat centraal, maar gezondheid en welbevinden. De focus verschuift. Hoe kan de patiënt met een aandoening invulling geven aan een zinvol bestaan?
Dat vraagt om een coachende rol van zorgverleners en een andere manier van kijken en werken. Door technologische innovaties als videoconsult zal het tienminutenspreekuur niet altijd meer vanzelfsprekend zijn. Er komen allerlei e-healthoplossingen op de markt om bijvoorbeeld zelf bepaalde waarden te meten. Hoe ga je als zorgverlener om met al deze ontwikkelingen? Hoe kun je als zorgverleners waardevol zijn in het proces van zelfredzaamheid?”

raedelijn-jaarverslag-button-lees-verder-blauw-2

Analyse van de regio
“Door gericht te kijken naar de populatie weet je hoe de zorgvraag zich ontwikkelt en welke behoeften er zijn. Daarin kunnen wij zorgorganisaties adviseren en begeleiden. Zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau. Wij hebben een regioanalyse uitgevoerd voor ons hele werkgebied. In zeven subregio’s hebben we gekeken naar de ontwikkeling van de zorgvraag en demografie. Dat geeft een goed beeld wat de behoeften zijn, wat er nodig is en waar kansen liggen.”

In cocreatie met stakeholders
“Samen met Zorggroep GHO-GO hebben wij gekeken welke specifieke demografische ontwikkelingen in de populatie in Gooi en omstreken spelen en gezamenlijk hebben we een vertaalslag gemaakt naar inhoudelijke speerpunten. In de video verderop in het magazine vertellen Joke Lanphen en Helga Koelemij hoe zij deze regioanalyse gebruiken als input voor het vaststellen van het meerjarenbeleid. Ook met andere zorggroepen voeren wij gesprekken. Het voelt goed om in cocreatie met belangrijke stakeholders deze ontwikkelingen te volgen, te duiden en er handen en voeten aan te geven. Alle kracht in één. Dat is ook professionalisering van de eerste lijn. En daar ben ik trots op.”

Nienke Hulshof
directeur/bestuurder Raedelijn

“Hoe ga je als zorgverlener om met al deze ontwikkelingen? Hoe kun je als zorgverlener waardevol zijn?”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden